Om meg

Jeg heter Ernst. Da jeg ble et lite barn innså at jeg var annerledes enn andre barn. Etter mange år med selvoppdagelse har jeg funnet mitt formål med dette livet på Jorden: jeg er født til å hjelpe hvert menneske som har behov for hjelp. Min veien til selverkjennelse var ujevn og krokete. Derfor forstår jeg godt hva man føler når man ikke finner det man leter etter, virkelig tror og ikke blir helbredet, tenker, men ikke forstår.

Noen kaller seg for synske, bio-energetikere, mediumer, mestere i energistyring, men ingen av dem er den jeg er. Jeg har fått en gave i form av klarsynthet og klarhørsel. Jeg kan kontrollere energi, kommunisere med de døde, osv. Jeg er Mellommannen mellom mennesket og Den høyeste makt.

Visjon

Ingen er født til å lide. Formålet med livet er å finne fylde og glede, dette hjelper jeg folk med.

Misjon

Oppfylle mine gudgitte funksjoner og hjelpe mennesker til å bli kjent med seg selv og den åndelige verden,og på samme tid leve et meningsfylt og fullverdig liv.

Tjenester

Min jobb består av å svare på spørsmål om fremtid, nåtid og til å finne løsninger for å håndtere ulike situasjoner på den beste måten. Gjelder spørsmålet ditt kjærlighet, business, jobb, utdanning, kjøp av bolig, endring av bosted så kan jeg hjelpe deg å ta de beste valgene. Jeg er en samtalepartner og en vegg du alltid kan lene deg mot når du sliter og finner ikke en løsning. 

Gjenopprettelse av energibalanse i åndelige kropp

Gjenopprettelse av energibalanse i åndelige kropp – alle barn blir født som perfekt innstilte «enheter». På grunn av feilaktige beslutninger vi tar, har mange mennesker blokkeringer i den åndelige kroppen, noe som fører til at energibalansen blir skjev. Man blir syk, mister gleden i livet og følelsen av fullstendighet. Jeg løser opp disse blokkeringene, slik at både den fysiske og åndelige kroppen kommer i balanse igjen.

Identifisering av årsaken til sykdommer og plager i den fysiske kroppen

Identifsering av årsaken til sykdommer og plager i den fysiske kroppen (infertilitet, kreftsykdommer, etc.) – jeg har et velutviklet klarsyn som hjelper meg å hente informasjon om fortid og fremtid. Dessuten tilbyr jeg mine kunder å fjerne årsaken til hvilken som helst fysisk eller åndelig ubehag ved hjelp av mine intuitive evner og klarsynthet. Jeg kan se inn i menneskekroppen og kroppen forteller meg hva som er galt eller hva som må gjøres.

Hjelper med å finne formål med livet på denne Jorden

Hjelper med å finne formål med livet på denne Jorden – Hver enkelt av oss er født med visse opplysninger skjult i sjelene våre som bestemmer hva vi skal konsentrere oss om, og viser oss veien mot muligheter som ligger foran oss. Hvis vi «glemmer» eller forstår ikke informasjonen sjelen vår sender går vi oss vill. Slik flyttes smerten fra sjelen til kroppen, og kroppen reagerer fysisk og psykisk samtidig. For at en klienten skal være i god fysisk form og både fysisk og psykisk føle seg bra, «leser» jeg informasjonen sjelen klientens sender. Slik kan en klienten finne tilbake til gleden som en så ofte leter etter, men ikke finner. Jeg hjelper folk med å bli kvitt plagene, skader på kropp og skjel, og motta en fylde av glede i livet.

Energirensing av hus, leiligheter

Energirensing av hus, leiligheter eller annen fast eiendom – alle materielle gjenstander har «energiminne». Gjenstander ladet med dårlig «energiminne» sprer negativ energi videre og kan påvirke våre følelser, helse og tanker. Positiv energi vil løfte og understøtte en og ens utfoldelse, mens negativ energi vil senke ens bevissthet og etterhvert kunne påvirke man på en destruktiv måte. Målet med husrens er å gjenopprette og balansere gjenstandens primære energi, dvs. Prana. Det kan være i hus, leilighet, bil eller uteområder for den del. Under en rensing fjerner jeg den dårlige energien i huset / eiendommen og skaper en god og fredelig atmosfære i stedet.

Kraften av te

Alle organismer har energetisk frekvens, te også. Derfor, når et menneske drikker bestemt mengde te av bestemte urter, behandler han både legemet sitt og hjelper balanseregulering av frekvens til det energetiske legemet.Te skal behandle både vårt legeme og sjel.

Forklaring av begreper og termer

Prana er en betegnelse for stoffets iboende vitalkraft, vitalitet, livskraft eller «livets ånde».

Pranayama betyr kontroll av kroppens prana eller finere energi. Yogier hevder at hvis man har god kontroll over den har man god kontroll over andre prana-former i naturen. Dette er hemmeligheten bak makt og styrke. 

Chakra (skr. चक्रं = cakraṃ «syklus, sirkel») Chakraene er våre energisentre, parapsykologiske objekter som er mye omtalt hinduismens åndelige øvelser.  Det energetiske chakrasystemet består av syv hoved chakraer, pluss hundrevis av sekundære chakraer. Noen av bioenergetiske informasjonssystemer identifiserer chaktaer med visse akupunkturpunkter. Læren om chakra-systemer er nært knyttet til den åndelige læren om energikropper (kosha), auraer, prana, chi og andre parapsykologiske lærer samt religiøse systemer. Dessuten blir chakraene nevnt i flere eldre tekster: Upanishadene, Puranas, tantraer.

Kroppen vår mottar den høyeste kosmiske energi via vår åndelige kropp. Takket være vår åndelige kroppen mottar vi den høyeste kosmiske energi. I den fysiske verden er kroppen et separat individ, mens i den åndelige verden er sjelen en selvstendig figur. Sjelen gjenspeiler alle våre tilbøyeligheter. Vår karakter og personlighet strømmer fra sjelen. Den bringer med seg karma fra tidligere liv. Dessuten er den åndelige kroppen knyttet til vårt hjerte. Følelser strømmer ut fra kroppen, og derfor sier vi «jeg føler det med hjertet». Vår åndelige kropp er knyttet til følelser, interesser, tilbøyeligheter. Den er ikke motstandsdyktig mot negative følelser som kan resultere i det at man blir syk. Hvis individet som har mestret den åndelige kroppen sier «jeg er» betyr det at han snakker om sin dypeste åndelige natur, og det er ikke ego han snakker om. Den type menneske kjenner seg selv som den evige og uskapte ånden. Etter å ha mestret den åndelige kroppen kan bli kjent med den kosmiske virkeligheten.

Gjennom hele sivilisasjonens periode i Jorden vår ble kun noen få individer kjent med seg selv som både med den kosmiske virkeligheten, og en del av den levende og ikke-levende verden, det synlige og det usynlige. Hvis du spør den type menneske hvem han er svarer han: «det er». Han sier ikke  «jeg er», fordi at han mener at han er en del av alt som eksisterer. Den type menneske blir født og dør på en bevisst måte. Han velger selv fødested og fødselsdatoen sin.

Kontakter

Ernst Engan

+370 615 66777

+47 925 51700